Friday, September 29, 2017

5:e oktober

Hej.

Nästa träff är Torsdag den 5:e oktober kl 18 i medborgarskolans lokaler
Till dess läser vi kapitel 3 i Stephen Batchelors bok ”After Buddhism”.

Diskussionsfråga:
Hur känns författarens tolkning av Buddhas nirvanakoncept för dig?

Gassho

Fugen

No comments:

Post a Comment