Wednesday, April 19, 2017

Hej!

Nästa träff är den 20 april klockan 18. Vi läser då Chögyam Trungpas bok, kapitlet The Bodhisattva Path som slutar på sidan 184.

No comments:

Post a Comment