Monday, February 20, 2017

Hej
En något sent påkommen fråga till sammankomsten 23/2.

På sidan 80 skriver författaren om nödvändigheten av att ge upp vår ambition att få något tillbaka för våra ansträngningar. Är det möjligt att vandra en väg mot ett specifikt mål utan att för den skull vilja nå målet?

Vi syns på torsdag.

Anders

No comments:

Post a Comment