Tuesday, January 3, 2017

Diskussionsfrågor kapitel 1 och 2

Hej.

Hur känns det när han säger att problemets hjärta är att du tror att du är ngt du inte är, en enskild, kontinuerlig fast individ och implikationerna av detta? (s. 5)

Vad är meditation för dig? (S. 9)

Författaren pratar om ”Surrendering”, vilket svenskt ord/mening tycker du passar som översättning i sammanhanget? (S. 23-28, främst 24)

Gassho

No comments:

Post a Comment