Saturday, December 10, 2016

Diskussions/avslutande frågor kap 8

Hej.

Nästa gång, torsdagen den 15/12 är sista gången för terminen och här följer de avslutande frågorna på denna termins bok.

1. Bokens författare, sangharakshita, har en hel del kontroverser kring sig. Spelar en persons förehavanden och rykte någon roll beaktat det budskap han/hon för fram?

2. Många stycken och tyckanden i boken, och andra böcker, är vinklade. Är detta en fördel/nackdel när du själv ska ta ett ställningstagande i frågan ifråga?

3. Spelar det någon roll i din utövning om man ser den åttafaldiga vägen som ett hjul eller som en väg med steg som följer på varandra och om så, hur?

Må kraften vara med er
Fugen

No comments:

Post a Comment