Tuesday, November 8, 2016

Diskussionsfrågor kapitel 6

Hej.

1. Se oss själva med andras ögon, kan man det? ( s. 121)o

2. Hur gör du för att "vakta sinnesdörrarna"? ( s. 122)

3. Vilket/vilka hinder är svårast att jobba med. ( s. 123-125)

/Åke

No comments:

Post a Comment