Monday, October 31, 2016

Diskussionsfrågor kapitel 5

Hej


1.     I boken används många gånger slaktare som exempel. Hur skulle du hantera det om du upptäckte att den nya medlemmen i din Sangha jobbar som slaktare?

2.    I boken betonas att ”fulländad försörjning” står för omvandling av samhället vi lever i. Är en sådan omvandling möjlig utan marknadsföring (missionerande)?

3.  Du har en vän som är medlem i din Sangha. Denna vän har ett arbete som är så stressigt att det gör din väns meditation svår. Din vän älskar trots stressen sitt arbete. Hur skulle du råda din vän?

Anders V

No comments:

Post a Comment