Monday, October 31, 2016

Diskussionsfrågor kapitel 5

Hej


1.     I boken används många gånger slaktare som exempel. Hur skulle du hantera det om du upptäckte att den nya medlemmen i din Sangha jobbar som slaktare?

2.    I boken betonas att ”fulländad försörjning” står för omvandling av samhället vi lever i. Är en sådan omvandling möjlig utan marknadsföring (missionerande)?

3.  Du har en vän som är medlem i din Sangha. Denna vän har ett arbete som är så stressigt att det gör din väns meditation svår. Din vän älskar trots stressen sitt arbete. Hur skulle du råda din vän?

Anders V

Saturday, October 15, 2016

Diskussionsfrågor kapitel 4

Hej.

1. Hur ställer du dig till uttalandet ”Om du gör något och det känns bra för dig, då är den saken rätt, åtminstone för dig.” Vad får det uttalandet för implikationer? Kan du tänka dig att leva efter det uttalandet?

2. Om du fick lägga till en föreskrift, hur skulle den då lyda?

3. Är det en skillnad mellan ordalydelsen ”avhållsamhet” och ”inte” i tex föreskriften ”avhållsamhet från att skada” mot att säga ”inte skada”?
Och ifråga om föreskriften om ”inte skada”, hur skulle du vilja uttrycka den om du fick ändra ordalydelsen i den?


Gassho