Sunday, September 4, 2016

Diskussionsfrågor kapitel ett

Hej.

Diskussionsfrågor kapitel ett

Är ”lidande” en bra översättning på Dukkha?  Har du ett bättre förslag, och om så, vad och varför?

Kan man säga att den Buddhistiska läran går ut på ”du är inte ensam, allt hänger ihop och allt förändras” samt effekterna av detta?

Vad innebär shunyata för dig i din dagliga utövning?

Må kraften vara med er
Torbjörn

No comments:

Post a Comment