Thursday, September 29, 2016

Diskussionsfrågor kapitel 3


Hej.


1. Författaren ger några exempel på detta ( bla sid 65 och 78) men, beskriv kort, vad innebär föreskriften om fulländat tal för dig?

2. En del av föreskriften fulländat tal är lyssnandet. Han nämner inte det i boken, men vad innebär att man är en god lyssnare, räknar du dig som det och har du några tips på hur man kan bli bättre på det?

3. Vad betyder tystnad för dig och varför (sid 75-78)?

Gassho

Thursday, September 8, 2016

22/9

Hej.

Nästa gång blir den 22/9 kl i medborgarskolans lokaler.

Vi har samma diskussionsfrågor och Ulrika har fikat.

Varmt välkomna

Må kraften vara med er
Torbjörn

Sunday, September 4, 2016

Diskussionsfrågor kapitel 2

Hej.

Diskussionsfrågor kapitel 2

Om någon på jobbet får reda på att du går i en buddhistisk grupp och frågar om buddhismens grundläggande princip och budskap, vad svara du då med ett kort svar?

Vad har du givit upp eller har ambitionen att ge upp sedan du bestämt dig för att ta buddhismen på allvar?

Utvecklas vi som individer och utvecklas vi socialt inom vår grupp? om vi inte utvecklas är det då bättre att inte ha gruppen?


Gassho

Diskussionsfrågor kapitel ett

Hej.

Diskussionsfrågor kapitel ett

Är ”lidande” en bra översättning på Dukkha?  Har du ett bättre förslag, och om så, vad och varför?

Kan man säga att den Buddhistiska läran går ut på ”du är inte ensam, allt hänger ihop och allt förändras” samt effekterna av detta?

Vad innebär shunyata för dig i din dagliga utövning?

Må kraften vara med er
Torbjörn