Friday, December 16, 2016

Ny bok inför nästa terminstart 12 januari

Hej.


Vårens terminstart är den 12:e januari kl 18 och vi är som vanligt i Medborgarskolans lokaler, och du är som alltid välkommen, och om du vill, ta med intresserade.


Tills dess läser vi chögyam trungpa's " Cutting through spiritual materialism", introduktion och två första kapitlen, dvs fram till sidan 29.
Med förhoppning om en god fortsättning
Tb

Saturday, December 10, 2016

Diskussions/avslutande frågor kap 8

Hej.

Nästa gång, torsdagen den 15/12 är sista gången för terminen och här följer de avslutande frågorna på denna termins bok.

1. Bokens författare, sangharakshita, har en hel del kontroverser kring sig. Spelar en persons förehavanden och rykte någon roll beaktat det budskap han/hon för fram?

2. Många stycken och tyckanden i boken, och andra böcker, är vinklade. Är detta en fördel/nackdel när du själv ska ta ett ställningstagande i frågan ifråga?

3. Spelar det någon roll i din utövning om man ser den åttafaldiga vägen som ett hjul eller som en väg med steg som följer på varandra och om så, hur?

Må kraften vara med er
Fugen

Wednesday, November 23, 2016

Diskussionsfrågor kapitel 7

Hej.

När var du medveten, mindful, senast?

Hur kan vi öva upp vår medvetenhet, Mindfulness?

Hur tolkar du "äkta individualitet"?

Många hälsningar från CatharinaDiskussionsfrågor kapitel 7

Hej.

När var du medveten senast?

Hur kan vi öva upp vår medvetenhet?

Hur tolkar du "äkta individualitet"?

Många hälsningar från CatharinaTuesday, November 8, 2016

Diskussionsfrågor kapitel 6

Hej.

1. Se oss själva med andras ögon, kan man det? ( s. 121)o

2. Hur gör du för att "vakta sinnesdörrarna"? ( s. 122)

3. Vilket/vilka hinder är svårast att jobba med. ( s. 123-125)

/Åke

Monday, October 31, 2016

Diskussionsfrågor kapitel 5

Hej


1.     I boken används många gånger slaktare som exempel. Hur skulle du hantera det om du upptäckte att den nya medlemmen i din Sangha jobbar som slaktare?

2.    I boken betonas att ”fulländad försörjning” står för omvandling av samhället vi lever i. Är en sådan omvandling möjlig utan marknadsföring (missionerande)?

3.  Du har en vän som är medlem i din Sangha. Denna vän har ett arbete som är så stressigt att det gör din väns meditation svår. Din vän älskar trots stressen sitt arbete. Hur skulle du råda din vän?

Anders V

Saturday, October 15, 2016

Diskussionsfrågor kapitel 4

Hej.

1. Hur ställer du dig till uttalandet ”Om du gör något och det känns bra för dig, då är den saken rätt, åtminstone för dig.” Vad får det uttalandet för implikationer? Kan du tänka dig att leva efter det uttalandet?

2. Om du fick lägga till en föreskrift, hur skulle den då lyda?

3. Är det en skillnad mellan ordalydelsen ”avhållsamhet” och ”inte” i tex föreskriften ”avhållsamhet från att skada” mot att säga ”inte skada”?
Och ifråga om föreskriften om ”inte skada”, hur skulle du vilja uttrycka den om du fick ändra ordalydelsen i den?


Gassho

Thursday, September 29, 2016

Diskussionsfrågor kapitel 3


Hej.


1. Författaren ger några exempel på detta ( bla sid 65 och 78) men, beskriv kort, vad innebär föreskriften om fulländat tal för dig?

2. En del av föreskriften fulländat tal är lyssnandet. Han nämner inte det i boken, men vad innebär att man är en god lyssnare, räknar du dig som det och har du några tips på hur man kan bli bättre på det?

3. Vad betyder tystnad för dig och varför (sid 75-78)?

Gassho

Thursday, September 8, 2016

22/9

Hej.

Nästa gång blir den 22/9 kl i medborgarskolans lokaler.

Vi har samma diskussionsfrågor och Ulrika har fikat.

Varmt välkomna

Må kraften vara med er
Torbjörn

Sunday, September 4, 2016

Diskussionsfrågor kapitel 2

Hej.

Diskussionsfrågor kapitel 2

Om någon på jobbet får reda på att du går i en buddhistisk grupp och frågar om buddhismens grundläggande princip och budskap, vad svara du då med ett kort svar?

Vad har du givit upp eller har ambitionen att ge upp sedan du bestämt dig för att ta buddhismen på allvar?

Utvecklas vi som individer och utvecklas vi socialt inom vår grupp? om vi inte utvecklas är det då bättre att inte ha gruppen?


Gassho

Diskussionsfrågor kapitel ett

Hej.

Diskussionsfrågor kapitel ett

Är ”lidande” en bra översättning på Dukkha?  Har du ett bättre förslag, och om så, vad och varför?

Kan man säga att den Buddhistiska läran går ut på ”du är inte ensam, allt hänger ihop och allt förändras” samt effekterna av detta?

Vad innebär shunyata för dig i din dagliga utövning?

Må kraften vara med er
Torbjörn

Sunday, August 28, 2016

Ny termin ger ny bok!

Ny termin!


Vi träffas fortsättningsvis, som alltid, varannan torsdag kl 18 för samtal, meditation och utövning men numera på medborgarskolan i skövde.

Med en ny termin följer också en ny bok, i detta fallet "Buddhas ädla åttafaldiga väg".
http://www.bokus.com/bok/9789189208216/buddhas-adla-attafaldiga-vag-vision-och-omvandling/

Välkomna både nya och gamla vänner på vägen!

 Må kraften vara med er
Torbjörn